Voziti motocikl je aktivnost u kojoj svaki motociklista prepliće svoju veštinu upravljanja motociklom sa svojim prethodnim iskustvima, teorijskim i praktičnim znanjima, te ih meša sa strašću, željom, potrebom i ljubavlju prema svom ljubimcu. To je pre svega individualna aktivnost, igra “jedan na jedan”.

Međutim, postoje i motociklisti koji posebno vole vožnju u grupi.

Grupna vožnja MK De Wheels Debeljača, Harly Davidson bike week, Austrija 2018.

Bilo da se voze u manjoj ili većoj grupi, motociklisti sa dugogodišnjim iskustvom definisali su izvesna pravila, neku vrstu saveta i preporuka svakom novom učesniku u grupnoj vožnji da bi vožnja u grupi bila bezbedna i prijatna.

Lista ovih pravila nikada nije konačna i uvek se još može dopuniti. Onima koji se prvi put upuštaju u grupnu vožnju, ovaj tekst može biti mali podsetnik na sve važne stvare o kojima treba voditi računa pre započinjanja vožnje u grupi. Evo ih:

Na sastanku pre vožnje dobro isplanirajte sve. Dogovorite se o vremenu polaska, putanji kojom ćete se voziti, dužini trajanja rute, mestima za zaustavljanje i odmor, Predložite brzinu kretanja koja će svakako varirati u zavisnosti od okolnosti na putu, gde ćete se snadbeti gorivom i kako ćete komunicirati tokom vožnje.

Odredite vođu puta (Road Captain) i vozača koji će biti na začelju iliti repu kolone. Oba vozača treba da budu iskusna i da dobro poznaju pravila grupne vožnje. Naročito je važno da poznaju individualne sposobnoste vozača u grupi, te da im se prilagode. Tokom vožnje treba da omogućuju maksimalnu bezbednost svakog učesnika u ovoj grupnoj aktivnosti.

Na vožnju treba doći na vreme, bez kašnjenja. Napunite rezervoar svog motocikla gorivom kako ne biste morali odmah da zaustavljate čitavu grupu na prvoj pumpi. Ponesite svoju ličnu opremu koju imate neophodnu za sve uslove i vremenske prilike na putu i obavezno flašicu vode, voće ili neki energetski keks. Dođite naspavani, odmorni i raspoloženi za vožnju!

Vođa puta formira grupu, određuje položaj svakog vozača u grupi. Manje iskusni vozači treba da se pozicioniraju odmah iza vođe puta. Tokom vožnje ne treba menjati poziciju u koloni ukoliko nema potrebe za tim.

Grupa treba da bude optimalne veličine, u idealnom slučaju pet do sedam motocikala, jer se tada njome lakše upravlja. Ukoliko je grupa veća, treba je podeliti na dve manje, razdvojene na nekoliko sekundi, od kojih svaka ima svog vođu. Vođe grupa međusobno komuniciraju i usaglašavaju tok vožnje obe grupe.

Najmanje jedan vozač u svakoj grupi treba da ima komplet prve pomoći i kompletan alat. Ostali vozači treba da nose mobilne telefone kako bi u svakoj neplaniranoj situaciji bili dostupni i spremni za svaki mogući problem na putu.

Na slici je prikazana preporučena formacija grupe u kojoj ima vozača početnika ili onih koji nemaju iskustva u grupnoj vožnji, ali je najčešće formiraju i iskusni motociklisti, jer se pokazala kao bezbedna za vožnju.

Ovako formirana grupa omogućava dovoljno rastojanje između motocikala tako da svaki vozač ima prostora za upravljanje i manevrisanje svojim motociklom. Vođa vozi u levoj trećini trake, dok sledeći vozač ostaje najmanje 1 sekundu iza u desnoj trećini trake. Ostatak grupe sledi isti obrazac. Ovde se pod sekundom misli na vreme koje potrebno da se zakoči i bezbedno zaustavi, uslovljeno svakako brzinom kretanja.

Formiranje grupe sa minimalnom udaljenošću od 2 sekunde je poželjno na krivudavom putu, u uslovima slabe vidljivosti ili lošeg puta, ulazaka i izlazaka sa autoputa ili drugih situacija u kojima je potrebno veće rastojanje između motocikala. Izbegavajte bočne formacije, jer smanjuju taj prostor. Nikako ne želite da vam se upravljač uplete u upravljač nekog drugog motocikla niti da vam se motocikli u nekom trenutku „očešu“ jedan o drugi.

Proveravajte vozače iza sebe prateći ih pogledom u retrovizoru. Ako vidite da vozač iza vas zaostaje, usporite toliko da vas može sustići. Ako se svi vozači u grupi ponašaju na ovakav način, grupa će biti u mogućnosti da održava približno stalnu brzinu.

Ako ste zaostali za grupom, nemojte paničiti. Ne vozite prebrzo i iznad svojih mogućnosti samo da biste stigli grupu. Vožnja vam ne sme biti neprijatna. Vozite svojom brzinom, tempom koji vam je prijatan. Grupa uvek treba da se prilagodi vama i nikada ne sme da vas ostavi bez nadzora i same.

Posebno budite pažljivi pri preticanju. Ne pretičite samo zato što je vozač ispred vas to uradio. Pažljivo pogledajte i procenite da li je potpuno bezbedno za vas u tom trenutku da izvedete ovu radnju.

Na semaforima stanite po dvoje u koloni kako biste zauzeli manje mesta i ostavili mesta i za ostale učesnike u saobraćaju. Pri kretanju ponovo formirajte postavljenu formaciju.

Upoznajte se sa signalima kojima tokom vožnje komunicirate međusobno. Ovaj oblik neverbalne komunikacije vrlo je važan, čak iako ste opremljeni uređajima za komunikaciju.

Ako jedan vozač tokom vožnje iz određenih razloga napusti grupu, ostatak grupe ponovo formira postavljenu formaciju, te se upražnjeno mesto popunjava.

Za mehaničke ili medicinske probleme koristite mobilni telefon da pozovete za pomoć u bilo kojoj od ovih situacija.

Vožnja u grupi je neprocenjivo i dragoceno iskustvo za svakog učesnika i vrlo je lep osećaj kada se kao organizovana grupa negde pojavite i u orkestru različitih zvukova motocikala privučete poglede i pažnju ljudi sa strane.

Stoga, pronađite pouzdanu grupu i zaplovite u zajedničku avanturu na svojim dvotočkašima. Otkrićete jedan novi osećaj u sebi!

Ostavi komentar