Šta je to konjska snaga?

Pošto svi pričamo o snazi motora, evo teksta koji ima za cilj da malo rasvetli šta koja od ovih veličina znači u realnom životu. Da bi se opisao napor koji su konji od davnina ulagali radeći ne baš prijatne poslove, naučnici su pokušali opisati rad (koji je konj izvršio), vreme (koje je konj proveo radeći) i međuzavisnost ovih vrednosti. Rezultat je ono što mi svi sada nazivamo “Konjska snaga”.

Definicija konjske snage

Prema toj priči postavljena je definicija, koje se danas držimo, a koja govori kako je jedna KS = 75 kg m/s. Prebacimo to u razumljiv rečnik: prosečan konj (snažan 1 KS) u stanju je da predmet težak 75 kg podigne na 60 m vukući ga 1 minutu (slika 1). U novije vreme prelaskom na metrički sistem, snagu izražavamo vatima (W) odnosno kilovatima (kW). Ono što dalje predstavalja problem je pretvaranje tih vrednosti.

Odnos je sledeći: 1 KS = 0,735 kWodnosno 1 kW = 1,35962 KS.

Jedna KS potrebna je da se telo teško 75 kg podigne 60 m za 1 minut

Definicija obrtnog momenta

Međutim opisivanje snage nije dovoljno, da bi u potpunosti sagledali performanse motora potrebna Vam je još jedna veličina: Moment sile.

Opšte poznat kao “obrtni moment“, je u stvari nešto što je “jednako proizvodu sile i udaljenosti mesta na kojem deluje ta sila od ose rotacije”. Ali o čemu se zaista radi? Zamislite ključ za skidanje šrafova na točkovima. Što dužu polugu imate to će vam posao odvijanja biti lakši jer ćete istu silu primenjivati na većoj udaljenosti od ose rotacije (šrafa). Ova se udaljenost zove “krak sile”, a ono što pri odvijanju primenjujete na šrafu zove se “moment” (jedinica: Nm).

Dijagram rada 4-cilindričnog otto-motora:
– najveća snaga 33 kW (45 KS) pri 5000 o/min
– najveći moment 88 Nm pri 2800 o/min
Potrebno je spomenuti još jedan detalj, a to je broj obrtaja motora. Što je veći broj obrtaja motora, jasno je – veća je i količina sagorenog goriva, a time je i proizvedeno više energije. Pojednostavnjeno, više obrtaja – više snage gledamo li to kroz jedan te isti period vremena.

I konačno, sad po prvi puta dobijamo priliku da povežemo snagu i moment, što će učiniti magična formula: KS = Nm * O / 7024, gde je O broj obrtaja motora izražen u 1/min.

Zbog čega nam je sve to bitno?

Snaga motora, bitna je da bismo znali da li će neki motocikl ići brzo. Moment nam je potreban da bi znali kada će taj motocikl ići brzo. Pojednostavnjeno govoreći, što je viši maksimalni moment koji neki motor razvija (pri određenom broju obrtaja) to će motocikl bolje “vući” pri nižem broju obrtaja jer će ujedno njegov motor moći ostvariti veću snagu pri nižim obrtajima. Krivulja obrtnog momenta i snage s obzirom na broj obrtaja motora (donja slika) veoma slikovito opisuje međuzavisnost ova tri elementa.

I za kraj, malo preračunavanja za one koji listaju britansku i/ili američku literaturu:
1 KS (DIN) = 0,9862 hp (US-horsepower, prema SAE standardu) 
1 Nm (DIN) = 0,7375 lb – ft 
(funta * stopa, SAE)

Ostavi komentar

Ostavi komentar