Šta je RINO? Pa, to je manje od motocikla (na neki način), ali na drugi način, to je mnogo više od motocikla. Jednotočkaš na električni pogon. Mašina koja nema veći obris nego njegov vozač. Sposoban za vožnju brzinom do 16 kilometara na sat – ili sporo kao šetnja. Prvi uređaj za ličnu mobilnost koji je izgrađen da vas poveže sa ljudima, a ne da vas odvaja od njih.

ISTORIJA
Taj san 13-godišnjaka pretvorio se u skicu na salvetama. Hoffmann – samouki inženjer sa 15 godina iskustva u projektovanju i dizajniranju teških pogonskih mašina – na jedinstven način pristupio je dilemi. Umesto razmišljanja da li bi mogao da ga napravi on je provodio vreme pokušavajući da otkrije šta bi ga sprečilo u tome. Tražio je visokotehnološke komponente  niskih cena dok ih nije našao i onda mu je jedino preostalo da uzme lim za povezivanje. Uzimao je časove iz mašinstva na lokalnom koledžu i prionuo na posao.

Šest godina i tri prototipa kasnije, sve lekcije naučene u radnji i sve povratne informacije sa probnih vožnji kombinovane su u neverovatan proizvod, koji će krenuti u proizvodnju kao jedinsteni na svetu. Jedinstveni, ultra-efikasan urbani uređaj za lični transport sledeće generacije.
RINO se oslanja na iste balansne tehnologije kao i drugi elektronski stabilizovani proizvodi kao što su daljinski kontrolisani helikopteri, mlazni avioni i svemirski brodovi. Tehnologija koristi kombinaciju senzora akcelerometra koji zna gde je centar gravitacije, žiroskopski senzor koji je veoma reaktivan na osećaj promene ugla i skup motora koji omogućavaju pomeranje napred i nazad prema centru gravitacije. Kako se bicikl naginje unapred, motori okreću točak kako bi obezbedili ravnomerni balans. Da bi ubrzali, jednostavno se sa dovoljno sile guraju ručke upravljača i držanjem u tom položaju se sprečava vraćanje istih u nulti položaj. Što više gurate ručke, to se motor brže okreće da bi se suprostavio sili zemljine teže.

BALANSIRANA VOŽNJA

Na RINO-u, vozač sedi udobno i prirodno, uspravno. Kod testiranja ergonomije, motocikal se lako  prilagođavao zadatim uslovima, uprkos svojim jedinstvenim zahtevima u pogledu veličine i ravnoteže. RINO vozač sedi više uspravno od vozača tipičnog sportskog motorcikla, omogućavajući brže i jednostavnije povlačenje i guranje ručica motora, kod kočenja ili ubrzavanja. No, bez obzira na to koliko se brzo krećete, biće vam udobno na RINO-u, jer ste na njemu kao na sopstvenim nogama.
CHRIS HOFFMANN
Chris Hoffmann je u jedinstvenoj poziciji da govori o inovacijama i transportu, iako je petnaest godina proveo kao inženjer za automobile, on ne govori iz ugla automobilske industrije. Da, on je osnovao nov način života svojim proizvodom, ali on ne prodaje sopstveno rešenje za urbanu gužvu. Chris Hoffmann umesto toga govori kako je efikasnost transportnog sistema zemlje direktno proporcionalna kvalitetu života građana, kako bi doslednost i pristupačnost saobraćajne infrastrukture trebalo da bude na usluzi društvu tako što će mu uštedeti vreme transporta.

Ostavi komentar