analiza: Igor Velić, master inženjer saobraćaja

Literatura

  1. Pregledni izveštaj, Bezbednost pešaka u saobraćaju, Agencija za bezbednost saobraćaja R. Srbije, oktobar 2018. god.
  2. Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima (Službeni glasnik RS“, br. 41 od 2. juna 2009, 53 od 29. jula 2010, 101 od 30. decembra 2011, 32 od 8. aprila 2013 – US, 55 od 23. maja 2014, 96 od 26. novembra 2015 – dr. zakon, 9 od 5. februara 2016 – US, 24 od 26. marta 2018.)
  3. https://www.sigurnestaze.com/web/vesti/31/pandemija-saobracajnih-nezgoda.html
  4. https://www.sigurnestaze.com/web/vesti/32/na-svaka-4-minuta-pogine-dete-u-saobracaju.html
  5. https://www.sigurnestaze.com/web/blog/15/bezbednost-pesaka-na-teritoriji-grada-bora.html

Želimo da se zahvalimo Gospodinu Igoru Veliću, master inž. saobraćaja, GIS Udruženju Srbije i Sigurnim Stazama na tekstu.

Ostavi komentar

Ostavi komentar