Serijalom „PAMET U GLAVU, PA ONDA NA MOTOR“ se trudimo da Vam objasnimo sve ono što jedan bajker treba da zna pre nego što sedne na motor. Nadamo se da ćemo na ovaj način pomoći novim bajkerima, a stare podsetiti na neke ključne stvari u vezi sa vožnjom motora. Cilj serijala je da se spreči i smanji broj nezgoda u kojima su bajkeri učesnici …

BITI VIĐEN

Automobilisti koji su učestvovali u udesima sa motorom najčešće kažu da nisu videli motor. Sa prednje ili sa zadnje strane motor je svega trećina širine automobila. Motorista bi trebalo da napravi da mu je motor uočljiviji.

Kakva god da je situacija, nikada ne pomišljajte da vas drugi vide. U zavisnosti od vaše veštine postavljajte sebi ova pitanja dok vozite motor:

 • da li vidim dovoljno daleko za brzinu kojom se krećem?
 • da li sam skriven od pogleda?
 • da li me drugi učesnici u saobraćaju mogu uočiti?
 • da li sam siguran u ovoj poziciji u kojoj sam sada?

Premeštanje

Premeštanje položaja na kolovoznoj traci može pomoći da vas drugi vozači primete.

Pozicija u kolovoznoj traci

Koristite čitavu kolovoznu traku u zavisnosti od situacije. Zapitajte se:

 • da li drugi vozači primećuju gde sam sada u kolovoznoj traci?
 • da li ja mogu da vidim dovoljno sa pozicije gde sam sada?
 • ako se pomerim u kolovoznoj traci kako će to uticati na to da sam (ne)uočljiviji?
 • da li vozim u nečijoj ,,mrtvoj tački“?

Kada vozite iza nekog vozila potrudite se da vam se ,,oči sretnu“ sa vozačem ispred u njegovom retrovizoru, tako da su vaše šanse da vas je uočio sigurne.

Kada prilazite delu puta sa smanjenom vidljivošču, pokušajte da vozite dalje od potencijalne opasnosti. Na primer, ako se neki put uključuje na vaš sa leve strane, a ne može se uočiti hoće li neko ,,iskočiti“ (zbog nekog objekta, brda…) premestite se uz desnu stranu kolovozne trake. Ako se ni iz te pozicije ne može uočiti dovoljan deo sporednog puta, usporite.

Kada vozilo koje vam ide u susret hoće da skrene preko vaše putanje:

 • Proverite situaciju iza vas u retrovizorima i usporavajte kako se približavate. Ovo daje vozaču više vremena da vas uoči, smanjujući vaš put kočenja u slučaju da ipak trebate da se zaustavite, i daje upozorenje vozilima iza da usporavate.
 • Ne oslanjajte se na to da ako ste se ,,sreli očima“ da vas je vozač zaista uočio. Ovo obično i stvara konfuziju između vozača i motoriste kakve su čije namere.
 • Ako neko drugo vozilo blokira vozačev pogled, budite dodatno pažljivi.
 • Postoje i druge situacije kada ćete morati promeniti poziciju na putu da bi bili sigurni, u zavisnosti od saobraćaja i putne podloge.

Odeća

Svetla ili florucetna odeća i kaciga mogu učiniti da vas drugi vozači lakše uoče. Reflektujuće trake ili dobro ispoliran motor takođe mogu pomoći drugima da vas lakše uoče. Ako ne nosite odeću jarkih boja, nosite reflektivni prsluk tokom noći (ovo je mnogo uočljivije za vozače koji dolaze od pozadi nego poziciona svetla). Obratite pažnju na boje koje su zastupljene u okolini. Ako se vaše boje poklapaju sa bojom okoline stopićete se sa okolinom. Na primer, ako je crni kombi iza vas, a vi vozite crni motor i obučeni ste u crno, nije sigurno da će vas ostali učesnici u saobraćaju koji idu u susret uočiti. Šta god da obučete i kakvo god da je okruženje, ako ste u kontrastu sa okolinom lakše ste uočljivi.

Svetlo

Da bi sebe učinili vidljivim vozilima koja idu u susret, imajte uvek upaljeno oboreno svetlo. Motori su mnogo uočljiviji sa upaljenim svetlom. Ne koristite duga svetla da ne bi zasljepeli vozače koji idu u susret. Koristite bljeskalicu u situacijama kada mislite da vas drugi nisu uočili. No, budite oprezni, bljeskanje drugi neko može protumačiti sasvim drugačije nego što vi mislite.

Parkiranje

Kada se parkirate:

 • zadnji deo motora bi trebao biti što bliže ivici puta
 • usmerite motor tako da je okrenut u pravcu saobraćaja
 • motor ne bi smeo biti parkiran tako da iskače iz linije drugih parkiranih vozila jer to može smetati ostalim učesnicima u saobraćaju.

Sirena

Sirena na motoru neće privući mnogo pažnje, ali je bolje imati je nego nemati. Budite spremni da je koristite u situacijama koje mogu biti opasne. Ako koristite sirenu, tog momenta budite spremni i na korišćenje kočnica. Na primer, ako se vozilo u susednoj traci prestrojava u vašu i imate utusak da vas vozač nije primetio, svirnite. Posle provere u retrovizorima usporite, ubrzajte ili promenite poziciju u vašoj traci. Ne ustručavajte se da koristite sirenu ako imate imalo sumnje šta drugi korisnici možda nameravaju da urade.

Signali

Signali koje koristite kao motorista su slični onima koje dajete kao vozač automobila. No, davanje signala na motoru je mnogo važnije za vas kao vozača jer je motor malo vozilo tako da bilo kakvo svetlo pomaže da se bolje uoči.

Žmigavci

Uvek koristite retrovizore pre nego što upalite žmigavce.

Paleći žmigavce dajete na znanje ostalim učesnicima u saobraćaju koje su vam namere. Uvek koristite žmigavce kada se isključijete ili kada menjate saobraćajnu traku. Upalite žmigavce neko vreme pre nego što želite promenite pravac kretanja jer tako na vreme dajete do znanja ostalima koje su vam namere pa imaju dovoljno vremena da reaguju.

Iz razloga što žmigavci žmigaju su i uočljivi. Vozač iza vas će pre uočiti upaljeni žmigavac nego poziciono svetlo. Iz tog razloga treba koristiti žmigavac i kada su vaše namere više nego očigledne.

Pazite da vam žmigavci ne ostanu upaljeni kada vam više ne trebaju. Ako ih ostavite drugi vozači mogu pogrešno protumačiti vaše namere i mogu se naći na vašoj putanji. Provera žmigavaca trebala bi da postane deo vaše vozačke rutine i to trebate uraditi što je pre moguće po promeni pravca kretanja.

Stop svetlo

Stop svetlo na motoru nije uočljivo kao ono na automobilu. Podesite prekidač stop svetla da reaguje na najmanji dodir ručke kočnice, na taj način stop svetlo će se upaliti i pre nego što počnete kočiti. Na taj način možete postati i učljiviji dodirujuči lagano pedalu kočnice pre nego što se želite zaustaviti.

Koristite stop svetlo kao signal kada želite usporiti u sledećim situacijama:

 • vozilo je neposredno iza vas
 • skrećete desno sa autoputa
 • usporavate tamo gde drugi učesnici u saobraćaju to ne očekuju

Velika vozila

Vozači uočavaju drugi automobil, kamion, ili autobus mnogo lakše nego motor. Kada prolazite raskrsnicu, pretičete ili radite neku drugu opasnu radnju, budite sigurni da vozač velikog vozila neće skrenuti na vašu putanju. Trudite se da ne prolazite raskrsnicu dok ste nekom vozaču u ,,mrtvom uglu“. Možete se postaviti u poziciju priprema za kočenje. Ne idite paralelno sa vozilom sa njegove leve strane (osim ako niste u susednoj traci) i pazite da li će vozilo da skrene levo.

Ostavi komentar

Ostavi komentar