Serijalom „PAMET U GLAVU, PA ONDA NA MOTOR“ se trudimo da Vam objasnimo sve ono što jedan bajker treba da zna pre nego što sedne na motor. Nadamo se da ćemo na ovaj način pomoći novim bajkerima, a stare podsetiti na neke ključne stvari u vezi sa vožnjom motora. Cilj serijala je da se spreči i smanji broj nezgoda u kojima su bajkeri učesnici …

U ovom delu ćemo se detaljno pozabaviti najvažnijim pojedinačnim elementom opreme – KACIGOM

Kaciga

Kao što smo rekli, najvažniji pojedinačni element opreme je kaciga. S toga ne možemo a da joj ne posvetimo malo više pažnje. Njena osnovna namena je da zaštiti glavu vozača prilikom udarca, dok su sekundarne namene: sprečavanje udarca i ujeda insekata, omogućavanje lakše vožnju po kiši i održavanje telesne temperature vozača tokom hladnih perioda, sprečavanje opekotina prilikom sunčanih dana, zaštita očiju i lica vozača od prašine i jakog vetra prilikom vožnje.

Tipovi kaciga

Naš zakon o saobraćaju zahteva nošenje kacige na svim tipovima motorcikala, ali za raliku od nekih zemalja, kacige moraju ispunjavati posebne standarde.

Full face kacige u pravom smislu reči, pokrivaju kompletnu glavu vozača. Providni ili zatamnjeni pokretni poklopac (vizir) pokriva pojas od očiju do ispod nosa vozača. Veći broj ovih kaciga poseduje i ventilacione proreze koji omogućavaju bolji dovod vazduha do disajnih organa. Ono što odlikuje ovaj tip kaciga je visok stepen zaštite. Pozitivna strana joj je osećaj izolovanosti a prigušenje zvučnih signala kao negativna osobine.

Modularne kacige su, praktično, podvarijanta „full face“ kaciga. One poseduju pokretni deo (deo koji štiti bradu vozača) kacige i on se može podići poput vizira na klasičnim full face kacigama.

Polukacige izgledaju isto kao otvorene kacige sa prednje strane, dok su sa zadnje strane skraćene. Ovakva kaciga pruža minimalnu zaštitu dozvoljenu zakonom i poput otvorene kacige, potrebno je koristiti naočare kako bi se zaštita sa prednje strane dovela do zadovoljavajućeg nivoa. Ovaj tip kaciga je sklon pomeranju i spadanju sa glave prilikom udesa. Polukaciga je tehnološki i sigurnosno prevaziđena, ali je i dalje veoma popularna kod „harli“ vozača, zbog minimalnog remećenja „stila“.

Otvorene kacige pokrivaju zadnji deo glave, ali nemaju zaštitu brade. Ovaj tip kaciga može, ali ne mora imati vizir. Ako ga ima može biti fiksiran ili pokretan, ali se uglavnom može skinuti. Ovaj tip kaciga nudi veoma malo zaštite lica vozača, a vizir omogućava vrlo malu zaštitu i najčešće se koristi zatamnjeno staklo kako bi se oči zaštitile od svetala drugih vozila ili sunca.

Konstrukcija

Moderne kacige se prave od plastike, a često se ta plastika ojačava kevlarom ili karbonskim vlakinima. Unutrašnjost kacige se obično popunjava sunđerom i tekstilom kako bi se povećali udobnost i zaštita vozača. Kacige za vozače motocikala se tako projektuju da u slučaju udarca pucaju i time rasipaju energiju kako bi glava vozača pretrpjela što manje oštećenja. Usled takvog načina konstrukcije, kacige su posle prvog udarca praktično neupotrebljive. Udarac ne mora, neophodno, biti uzrokovan padom već se kaciga može i ispustiti ili udariti neohotice o neki čvrst predmet. Udarac možda neće ostaviti vidljivo oštećenje, ali će integritet kacige biti narušen i ona više neće biti u mogućnosti da pruži adekvatnu zaštitu vozaču. Da bi ste bili potpuno sigurni, kacigu bi trebalo menjati nakon bilo kakvog ozbiljnijeg udarca ili posle tri do pet godina, iako nije bilo nekog značajnog udarca. Razlog je jednostavan, sve komponente (materijali i lepilo) kacige stare i gube svoje karakteristike.

Funkcionalnost

Spoljni omotač kacige treba da spreči prodor oštrih objekata unutar kacige i da obezbedi strukturnu snagu kacigi kako se unutrašnji sloj ne bi raspao pri kontaktu s abrazivnom površinom (najčešće asfaltom). Unutrašnji sloj, sačinjen je od posebne pene ili livenog stiropora, i ima zadatak da uspori kretanje kacige pri udarcu i time smanji zaustavnu silu koja deluje na kacigu (a samim tim i na glavu vozača).

Da bi bolje bio shvaćen princip na kome funkcioniše kaciga, potrebno je shvatiti mehanizam nanošenja povrede glave. Uvreženo mišljenje da kaciga štiti lobanju od pucanja je potpuno pogrešno. Frakture lobanje su u najvećem broju slučajeva neškodljive po život, sem ukoliko je fraktura takva da lobanja posle frakture, pritiska i oštećuje mozak. Ono što je najopasnije su povrede mozga. Povrede mozga najčešće rezultuju smrću, trajnim oštećenjima, promenama ličnosti, a samo neurološko tkivo ne poseduje moć zarastanja poput onog koje poseduju ljudske kosti. Dakle, osnovni cilj kacige je da spreči traume, odnosno, povrede mozga, dok se povrede lica i lobanje tretiraju kao sekundardni i manje značajan cilj kacige. Dakle, postava kacige mora da bude mekana i debela kako bi pružila mogućnost lobanji, unutar kacige, da se što blaže zaustavi. Nažalost, praktični razlozi limitiraju debljinu postave i ona veoma brzo gubi smisao ukoliko je deblja od 2,5 ili 5cm.

Idealna postava mora biti onoliko tvrda da linearno i nežno zaustavi kretanje lobanje. A kolika je ta idealna tvrdoća? Kao i obično, odgovor na ovakvo pitanje je – zavisi. Tvrdoća zavisi od jačine (i brzine) udarca i taj podatak nije poznat projektantima kaciga, pa onda projektanti na osnovu statističkih podataka o udesima motorciklista, kao i na osnovu tipa kacige određuju taj parametar. Zbog toga, kacige imaju veoma uzak opseg u kome deluju sa 100 odsto efikasnosti, ali je to i dalje daleko veći stepen zaštite nego vožnja motora bez kacige.

Oblik glave i udobnost kacige

Iako ljudske glave mogu imati neograničeni spektar oblika i veličina, za sada nije moguće naručiti potpuno prilagođen oblik kacige za konkretnog vozača. Dakle, osuđeni ste na ono što lokalni prodavci imaju u ponudi.

Olakšica je to što veliki broj kaciga možete dodatno prilagoditi dodatnim slojevima postave, koji se fabrički isporučuju radi što boljeg prilagođavanja unutrašnjosti kacige, obliku vaše glave. Nažalost, kao i obično, prodaju novih modela najviše pospešuju atraktivni dizajn, imena poznatih vozača koji nose taj tip kacige, pa nije čudo što su proizvođačima kriterijumi poput udobnosti, oblika i nivoa zvučne zaštite na dnu liste prioriteta.

Ne postoji poseban sistem obeležavanja kaciga za posebne tipove glava. Iako proizvođači žele da izađu u susret vozačima, pravno oni žele da se u potpunosti ograde od situacija gde bi javno propisivali određen tip kacige za određen tip glave i time sprečili eventualne sudske sporove. Zvanično, proizvođači tvrde da su kacige univerzalog oblika i da pružaju zaštitu svakom obliku glave podjednako. U kategoriji jeftinijih kaciga, nije retkost da proizvođači i isporučuju samo univerzalni oblik, kako bi omogućili što je moguće nižu prodajnu cenu.

Ventilacija i vidljivost

Ranije motociklisti nisu imali problem sa ventilacijom i tokom vazduha – sve kacige su bile otvorene. Ventilacioni otvori na aktuelnoj generaciji kaciga su različitih veličina i oblika, a tok vazduha kroz unutrašnjost kacige je postao jedan od bitnih faktora udobnosti kacige. Ventilacione sposobnosti kacige su još jedan faktor koji se isključivo može proveriti tokom vožnje, a ne u radnji. Broj otvora ili njihov dizajn ne mogu dati nikakav nagoveštaj koliko je efikasan sistem za ventilaciju.

Postoji urbana legenda koju uglavnom potenciraju grupe koje se bore protiv zakona o obaveznom nošenju kaciga, kako one umanjuju polje perifernog vida vozača. Vidljivost kacige je veoma jednostavno proveriti prilikom probanja kacige.

Unutrašnja postava i boja

Dizajner postave može koristiti različite dizajne, materijale i oblike. Kako je postava u direktnom kontaktu sa glavom motocikliste, veoma je značajno da vam ona u potpunosti odgovara. Sve postave su tokom inicijalnog kontakta veoma udobne, ali ukoliko to nije slučaj – to je siguran znak da će sa tom kacigom biti još više problema ubuduće. Veoma je značajno da ne postoje „tačke pritiska“, a pogotovo na jagodicama, slepoočnicama i obrazima.

Preporučljivo je koristiti i potkape koje se izrađuju od svile ili pamuka. Potkapa će obezbediti da postava ostane čista (ne upija znoj), a istovremeno povećava udobnost.

Boja ili grafičko rešenje kacige su potpuno indvidualni izbor, međutim, treba zapamtiti da je za motocikliste veoma važno da budu upadljivi u saobraćaju. Kaciga ja najviša tačka, pa je poželjno da ona bude ofarbana nekom svetlom i upadljivom bojom. Svetle i upadljive boje će obezbediti da motociklista bude daleko ranije uočen. Nažalost, moderne boje za većinu vozača su crne, sive ili zelene, što je u potpunoj suprotnosti s realnom potrebom za uočljivošću.

Briga o kacigi

Nemojte je farbati, lepiti nalepnice ili crtati po kacigi, ukoliko taj model kacige nije predviđen za tako nešto. Hemijska jedinjenja u farbi ili lepilu mogu oštetiti strukturni integritet zaštitnog sloja kacige. Ukoliko to želite da radite, obratite pažnju na materijal i lepilo od kojih je napravljena kaciga i da li tip boje koju planirate da koristite nije štetan po kacigu.

Čuvajte je kao „oči u glavi“. Odlažite je u odgovarajuću vreću za kacige. Nemojte je udarati, grebati ili ispuštati zato što je kaciga tako projektovana da se u slučaju udarca dezintegriše kako bi maksimalno umanjila delovanje sila na glavu i vrat. U koliko vam kaciga ispadne, obavezno je treba odneti na detaljan pregled (gde???) ili je zameniti.

Držite je van domašaja agresivnih hemikalija. Pod ovime se podrazumijevaju brojni hemijski proizvodi namenjeni čišćenju kuće. Čistite kacigu običnim sapunom i toplom vodom. Ukoliko se postava kacige ovlaži, ostavite je da se prirodno osuši. Menjajte kacigu svake dve do pet godina u zavisnosti koliko često i u kakvim uslovima vozite.

Unutrašnja postava kacige će s vremenom od znoja postati prljava i neće imati prijatan miris. Neke kacige imaju mogućnost da se jedan tanak sloj postave izvuče kako bi se lakše oprao, a ova mogućnost je veoma značajna u zemljama gde su visoke temperature. Ukoliko želite da spriječite prljanje kacige, koristite potkape.

Isprobavanje kacige

Odredite koja veličina kacige vam odgovara. Okrenite kacigu na dole i uhvatite je za kaiševe, a zatim je stavite na glavu. Proverite da li kaciga lepo naleže na glavu (na primer: nema prostora za prst između čela i kacige).

Podesite kaiševe za pričvršćivanje kacige i pričvrstite kacigu. Kaiševi ne smeju pritiskati vrat. Kaiševi i kopčanje se najbolje isprobavaju u rukavicama, koje planirate da koristite za vožnju. Golom rukom mnogo lakše zakopčati i držati kaiševe kacige.

Drmajte glavom levo-desno, kaciga ne bi smela da bude labava i da ne naleže. Proverite da li se pomera prilikom ovog testa. Malo pritiska na jagotice mora da postoji ako je kaciga nova, a pritisak ne sme da bude nelagodan, da se nakon 10-15 minuta ne bi pojavila glavobolja.

Na manje nelagodnosti se ne treba obazirati, jer će sama postava da se prilagodi obliku glave. Dobra indikacija za naleganje kacige su i obrve. Kad se „full face“ stavi na glavu i dobro osigura, uhvati se deo ispod brade i pomera gore-dole. Ako obrve prate pomeranje gornje ivice vizira, rastojanje između njih i ivice je konstantno, onda kaciga dobro naleže. Ako planirate korišćenje potkape,  koristite je pri isprobavanju. Sedite na motorcikl u položaj u kome ste kada ga vozite. Vrh kacige ne sme da smanjuje vaše vidno polje.

Pritisnite kacigu rukom odozgo i proverite da li vam je i dalje udobno. Držite je na glavi bar pet minuta. Nakon skidanja, pokušajte da osetite da li imate nekih nelagodnosti na nekom delu glave. Ukoliko je moguće, pogledajte se u ogledalu i pogledajte da li je kaciga ostavila crvene tragove na licu.

Zaključak

Detaljno prostudirajte sve dostupne kacige. Uporedite specifikacije, baš kao što ste to i radili pri kupovini motora. Ne kupujte kacigu samo na osnovu toga kako izgleda, ko je nosi ili kako se reklamira. Obavezno je isprobajte, a ukoliko je moguće, testirajte je na motociklu.

Ostavi komentar

Ostavi komentar