Supkulturne grupe su predmet istraživanja nauke o društvu koja koristi razne metode empirijskog istraživanja i kritičko analiziranje kako bi razvila sistemsko znanje o društvenim aktivnostima. Na mikro nivou, to su pre svega svesne aktivnosti pojedinaca koji organizuju i osmišljavaju svoje delovanje u interakciji sa drugima, a koje su usmerene na zadovoljenje potreba članova grupe, prevazilaženje problema i ostvarenju zajedničkih ciljeva istih. Težeći ka tome, pojedinci se, dakle, povezuju u grupe, zajednice, organizacije, asocijacije, pa čak i veće pokrete, na makro nivou društvenih struktura.

Kao predmet socioloških istraživanja, upravo među različitim supkulturnim grupama kao što su pankeri, rokeri, rastafarijanci, hiphoperi i druge slične grupe, našli su se i motociklisti. Specifični skup vrednosti i karakteristični obrasci ponašanja su ih odmah, na samim počecima razvoja motociklizma u svetu, izdvojili od dominantne kulture i smestili u posebne grupe, sportske timove i rekreativna udruženja, preteče današnjih moto klubova. Među njima, pripadnicima tih grupa, uvek su se nalazili, ali i sada su u njima ljudi različitih profesija, različitog imovnog stanja, društvenog statusa, nacionalnosti, boje kože, uspešni sportisti, državnici, lekari, vojskovođe, muškaraci, ali i žene.

Zašto je važno da istaknemo ovu raznolikost? Odgovor je vrlo jednostavan. O vrstama, organizaciji rada i ciljevima koje su imale pojedine grupe motociklista u proteklom stoleću, ali i sada u današnje vreme, u ovom trenutku ne govorimo. Ono što je važno i želimo da istaknemo jesu različitosti koje među nama pripadnicima ove supkulturne kategorije postoje, fine i suptilne osobenosti svakog bića koje ne treba da predstavljaju barijeru, već priliku da se međusobno upoznajemo, razumemo te različitosti, prihvatamo ih i ugrađujemo u svoj sistem vrednosti kao novi kvalitet sopstvenog bića.

Mi, motociklisti imamo zajedničku pasiju, a to je ljubav i strast prema dvotočkašima. Opsesija motorima nas povezuje, briše sve različitosti među nama, granice nestaju, a interakcija unutar grupe i među grupama, postaje vrednost koja nas u ličnim životima i na mikro i na makro planu, obogaćuje, čini srećnijim, zadovoljnijim i boljim  ljudima.

Tim Dva točka ohrabruje nas sve, a posebno Vas, drage motoristkinje, da slobodno istaknete svoju različitost i u interaktciji sa drugima i drugačijima samopouzdano, oslobođeno i iskreno učinite ovaj svet lepšim mestom za sve nas. Čekamo vas sa nestrpljenjem i radošću.

U ime Tima Dva točka,

Valentina Vanja Nađ

Ostavi komentar

Ostavi komentar