Verovatno se svima koji dovoljno dugo voze motor desilo da je došlo vreme da se zamene lanac i lančanici. Prvo pitanje koje se postavlja je kojeg proizvođača odabrati. Kako je ova tema poprilično široka, ovim problemom bavi ćemo se u posebnom tekstu. Sada se koncetrišemo na sledeće pitanje koje bi možda postavili sebi : Da li koristiti fabrički prenosni odnos ili pokušati sa nekim drugim?“

Većina ne želi da se zamara ovim problemom i vraća se na fabrički odnos, koji je do sada radio posao odlično.

Mnogi vozači nisu svesni da se prenosni odnos podešava i po stilu vožnje, mestu vožnje kao i željama i potrebama samog vozača. Promenom prenosnog odnosa možete postići da vaš motor bolje ubrzava na niskim obrtajima ili da ima veću krajnju brzinu. Takođe može se postići i manja potrošnja goriva.

Za početak odlučite šta od ovoga želite da postignete a mi ćemo vam objasniti kako da dođte do željenih rezultata:

Veći obrtni moment – bolje ubrzanje

Ako uzmemo fabrički prenos i želimo da uradimo da motor bolje ubrzava, potrebno je povećati prenosni odnos. To ćemo postići time što ćemo staviti veći zadnji lančanik ili manji prednji. Stavljanje manjeg prednjeg lančanika nije preporučljivo jer u tom slučaju lanac mora da se savija više nego obično zbog povećanog ugla pod kojim stoji i dosta brže će se rastegliti. Povećanjem ugla lanca, o ringovi na lancu su pod većim opterećenjem i lanac se brže troši.

Takođe, potrebno je naglasiti da pri povećanju obrtnog mometna krajnja brzina je nešto manja.

Dakle, ako smo imali fabricki prenos 42 zadnji/15 prednji, što je odnos od 2,8 i dodamo 3 zuba na zadnji lančanik imamo 45 zadnji/ 15 prednji dobijamo odnos od 3,0. Isto to bismo dobili kada bi zadnji lančanik ostao fabrički, a prednji smanjili za jedan zub. 42 zadnji/14 prednji daje odnos od 3,0.

Veća krajnja brzina

Ako bismo uradili potpuno suprotno od prethodnog primera, dobili bismo povećanje krajnje brzine, ali bi zbog toga ubrzanje bilo žrtvovano. Ovo se radi tako što se poveća broj zuba na prednjem lančaniku ili smanji broj zuba na zadnjem. Veličina prednjeg lančanika je ograničena, tako da pre nego što bilo šta uradite, proverite da li će biti mesta za veći prednji lančanik i lanac da se okreću bez ikakvih problema i smetnji.

Ako opet za primer uzmemo fabricki odnos od 42 zadnji/15 prednji i dodamo jedan zub na prednji lančanik dobijamo 42 zadnji/16 prednji, što nam daje odnos od 2,635. Isti efekat postiže se smanjivanjem broja zuba na zadnjem lančaniku.

Računjanje procenta promene

Svaka promena manja od 3% neće biti osetna u vožnji. Iz tog razloga važno je  da znate da izračunate procenat promene i da znate kolika će promena biti u odnosu na fabrički prenos kako bi se primetila promena na brzinometru. Bitno je i ponovo rekalibrisati brzinometar nakon urađenih promena.

Dakle, postupak je sledeći:

Uzmemo nov prenosni odnos, koji je u prvom slučaju iznosi 3,0 i podelimo ga sa fabričkim odnosom koji je bio 2,8.

3,0 / 2,8 = 1,07

1.07 – 1 = 0.0714

0.0714 x 100 = 7.14

Znači promena u odnosu na fabrički prenos iznosi 7,14%

Ako ste odlučili da promenite prenosni odnos na svom motociklu i shvatili da vam treba kraći ili duži odnos, sledeće pitanje je kako odrediti odnos prednjeg i zadnjeg lančanika, a ne pokvariti koncepciju celog prenosa.

Kako bi vam pomogli prilikom računjanja odnosa između prednjeg i zadnjeg lančanika u nastavku možete naći tabelu sa kompletnim prenosnim odnosom između dva lančanika. Samo je potrebno da nađete vaš fabrički odnos i na osnovu njega nađete savršenu kombinaciju za kraći ili duži prenos.

 

Br. zuba       10 _11 __12 _13 __14 _15 _16 _17 _18 _19 _20 _21 _22 _23 _24

28       2.80 2.55  2.33  2.15   2.00  1.87  1.75  1.65  1.56  1.47  1.40  1.33  1.27  1.22  1.17

29       2.90 2.64 2.42 2.23 2.07 1.93 1.81 1.71 1.61 1.53 1.45 1.38 1.32 1.26 1.21

30       3.00 2.73 2.50 2.31 2.14 2.00 1.88 1.76 1.67 1.58 1.50 1.43 1.36 1.30 1.25

31       3.10 2.82 2.58 2.38 2.21 2.07 1.94 1.82 1.72 1.63 1.55 1.48 1.41 1.35 1.29

32       3.20 2.91 2.67 2.46 2.29 2.13 2.00 1.88 1.78 1.68 1.60 1.52 1.45 1.39 1.33

  33       3.30 3.00 2.75 2.54 2.36 2.20 2.06 1.94 1.83 1.74 1.65 1.57 1.50 1.43 1.38

34       3.40 3.09 2.83 2.62 2.43 2.27 2.13 2.00 1.89 1.79 1.70 1.62 1.55 1.48 1.42

35       3.50 3.18 2.92 2.69 2.50 2.33 2.19 2.06 1.94 1.84 1.75 1.67 1.59 1.52 1.46

36       3.60 3.27 3.00 2.77 2.57 2.40 2.25 2.12 2.00 1.89 1.80 1.71 1.64 1.57 1.50

37       3.70 3.36 3.08 2.85 2.64 2.47 2.31 2.18 2.06 1.95 1.85 1.76 1.68 1.61 1.54

38       3.80 3.45 3.17 2.92 2.71 2.53 2.38 2.24 2.11 2.00 1.90 1.81 1.73 1.65 1.58

39       3.90 3.55 3.25 3.00 2.79 2.60 2.44 2.29 2.17 2.05 1.95 1.86 1.77 1.70 1.63

40       4.00 3.64 3.33 3.08 2.86 2.67 2.50 2.35 2.22 2.11 2.00 1.90 1.82 1.74 1.67

41       4.10 3.73 3.42 3.15 2.93 2.73 2.56 2.41 2.28 2.16 2.05 1.95 1.86 1.78 1.71

42       4.20 3.82 3.50 3.23 3.00 2.80 2.63 2.47 2.33 2.21 2.10 2.00 1.91 1.83 1.75

43       4.30 3.91 3.58 3.31 3.07 2.87 2.69 2.53 2.39 2.26 2.15 2.05 1.95 1.87 1.79

44       4.40 4.00 3.67 3.38 3.14 2.93 2.75 2.59 2.44 2.32 2.20 2.10 2.00 1.91 1.83

45       4.50 4.09 3.75 3.46 3.21 3.00 2.81 2.65 2.50 2.37 2.25 2.14 2.05 1.96 1.88

46       4.60 4.18 3.83 3.54 3.29 3.07 2.88 2.71 2.56 2.42 2.30 2.19 2.09 2.00 1.92

47       4.70 4.27 3.92 3.62 3.36 3.13 2.94 2.76 2.61 2.47 2.35 2.24 2.14 2.04 1.96

48       4.80 4.36 4.00 3.69 3.43 3.20 3.00 2.82 2.67 2.53 2.40 2.29 2.18 2.09 2.00

49       4.90 4.45 4.08 3.77 3.50 3.27 3.06 2.88 2.72 2.58 2.45 2.33 2.23 2.13 2.04

50       5.00 4.55 4.17 3.85 3.57 3.33 3.13 2.94 2.78 2.63 2.50 2.38 2.27 2.17 2.08

51       5.10 4.64 4.25 3.92 3.64 3.40 3.19 3.00 2.83 2.68 2.55 2.43 2.32 2.22 2.13

52       5.20 4.73 4.33 4.00 3.71 3.47 3.25 3.06 2.89 2.74 2.60 2.48 2.36 2.26 2.17

53       5.30 4.82 4.42 4.08 3.79 3.53 3.31 3.12 2.94 2.79 2.65 2.52 2.41 2.30 2.21

54       5.40 4.91 4.50 4.15 3.86 3.60 3.38 3.18 3.00 2.84 2.70 2.57 2.45 2.35 2.25

55       5.50 5.00 4.58 4.23 3.93 3.67 3.44 3.24 3.06 2.89 2.75 2.62 2.50 2.39 2.29

 56       5.60 5.09 4.67 4.31 4.00 3.73 3.50 3.29 3.11 2.95 2.80 2.67 2.55 2.43 2.33

 57       5.70 5.18 4.75 4.38 4.07 3.80 3.56 3.35 3.17 3.00 2.85 2.71 2.59 2.48 2.38

58       5.80 5.27 4.83 4.46 4.14 3.87 3.63 3.41 3.22 3.05 2.90 2.76 2.64 2.52 2.42

59       5.90 5.36 4.92 4.54 4.21 3.93 3.69 3.47 3.28 3.11 2.95 2.81 2.68 2.57 2.46

60       6.00 5.45 5.00 4.62 4.29 4.00 3.75 3.53 3.33 3.16 3.00 2.86 2.73 2.61 2.50

61       6.10 5.55 5.08 4.69 4.36 4.07 3.81 3.59 3.39 3.21 3.05 2.90 2.77 2.65 2.54

62       6.20 5.64 5.17 4.77 4.43 4.13 3.88 3.65 3.44 3.26 3.10 2.95 2.82 2.70 2.58

63       6.30 5.73 5.25 4.85 4.50 4.20 3.94 3.71 3.50 3.32 3.15 3.00 2.86 2.74 2.63

64       6.40 5.82 5.33 4.92 4.57 4.27 4.00 3.76 3.56 3.37 3.20 3.05 2.91 2.78 2.67

65       6.50 5.91 5.42 5.00 4.64 4.33 4.06 3.82 3.61 3.42 3.25 3.10 2.95 2.83 2.71

66       6.60 6.00 5.50 5.08 4.71 4.40 4.13 3.88 3.67 3.47 3.30 3.14 3.00 2.87 2.75

67       6.70 6.09 5.58 5.15 4.79 4.47 4.19 3.94 3.72 3.53 3.35 3.19 3.05 2.91 2.79

 68       6.80 6.18 5.67 5.23 4.86 4.53 4.25 4.00 3.78 3.58 3.40 3.24 3.09 2.96 2.83

69       6.90 6.27 5.75 5.31 4.93 4.60 4.31 4.06 3.83 3.63 3.45 3.29 3.14 3.00 2.88

 70       7.00 6.36 5.83 5.38 5.00 4.67 4.38 4.12 3.89 3.68 3.50 3.33 3.18 3.04 2.92

71       7.10 6.45 5.92 5.46 5.07 4.73 4.44 4.18 3.94 3.74 3.55 3.38 3.23 3.09 2.96

  _10 _11 _12 _13 _14 _15 _16 _17 _18 _19 _20 _21 _22 _23 _24

Ostavi komentar

Ostavi komentar