• Da u saobraćaju nema poginule dece od 2020. godine.
  • Da se broj teško povređene dece u 2020. godini prepolovi, u odnosu na 2011. godinu.
  • Da se prepolove ukupni, godišnji društveno-ekonomski troškovi saobraćajnih nezgoda u 2020. godini, u odnosu na 2011. godinu.

analiza: Igor Velić, master inženjer saobraćaja

Literatura

  1. Pregledni izveštaj: Analiza stradanja dece u periodu 2016. -2018. godine na teritoriji Republike Srbije, Agencija za bezbednost saobraćaja, Beograd, maj 2019. god.
  2. Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima (Službeni glasnik RS“, br. 41 od 2. juna 2009, 53 od 29. jula 2010, 101 od 30. decembra 2011, 32 od 8. aprila 2013 – US, 55 od 23. maja 2014, 96 od 26. novembra 2015 – dr. zakon, 9 od 5. februara 2016 – US, 24 od 26. marta 2018.)

Želimo da se zahvalimo Gospodinu Igoru Veliću, master inž. saobraćaja, GIS Udruženju Srbije i Sigurnim Stazama na tekstu.

Ostavi komentar

Ostavi komentar