Razlike između ATV i UTV vozila su, zapravo, mnogostruke. Odmah ćemo vam dati odgovor koji možda želite da čujete – ne postoji bolji ili lošiji tip terenca. I ATV i UTV vozila imaju svojih prednosti i pogodnosti. Jedino od vaših preferencija, stila i ukusa zavisi kojim ćete četvorotočkašem upravljati.

Možda se na prvi pogled razlika između ATV i UTV vozila ogleda u samo tom prvom slovu. Međutim, istina je mnogo drugačija. Suštinski posmatrano, ATV i UTV vozila imaju drugačije funkcije, namenu i specifikacije. U tom smislu, obe kategorije terenskih vozila imaju svojih benefita, upravljačkih kapaciteta i sposobnosti da se kreću po najzahtevnijim terenima. Međutim, i te osobine se međusobno razlikuju.

Verovatno će osobi, koja prvi put ulazi u svet Powersport industrije, biti konfuzno da napravi razliku između ova dva tipa četvorotočkaša. Zato vam u ovom blogu predstavljamo ključne i osnovne razlike između dve vrste neprikosnovenih terenaca.

I, zapamtite. ATV i UTV jesu “rođaci” sa istim “genima za terensku vožnju”, ali nikako nisu “blizanci”.

RAZLIKE IZMEĐU ATV I UTV VOZILA – ŠTA JE ATV?

Često se kao sinonim za ATV vozila koristi izraz kvad vozilo. Skraćenica ATV označava All Terrain Vehicle (u doslovnom prevodu – vozilo za sve terene). Kao “agresivno” prevozno sredstvo koje sa lakoćom prelazi preko grubih terena, ATV se uglavnom koristi za rekreaciju.

U pitanju je off-road vozilo sa sedlom, kao načinom sedenja (slično kao kod motora ili bicikala), ručkama ili rukohvatima i sposobnošću da se izbori sa najtežim podlogama. Iako postoje različite modifikacije i varijacije ATV vozila, u svojoj osnovi sva ATV vozila dele ova tri glavna svojstva.

KARAKTERISTIKE ATV TERENACA

Većina ATV vozila ima četiri točka, ali u pojedinim slučajevima mogu imati i tri. Gume kod ATV-a imaju manji pritisak u odnosu na standardna putnička vozila, pa i u odnosu na UTV vozila. ATV terenci su, dimenziono posmatrano, manja vozila u odnosu na UTV.

RAZLIKE IZMEĐU ATV I UTV VOZILA – ŠTA JE UTV?

Vrhunska i svestrana UTV vozila (Utility Terrain Vehicle) dizajnirana su na taj način da se više koriste za rad, nego za rekreaciju. Ova terenska vozila su velika, snažna, moćna i poseduju mogućnosti da “smeste” više putnika tokom vožnje. Zato i ne čudi što se ova vozila često nazivaju i SSV vozila (Side by Side Vehicle).

Takođe, UTV vozila imaju i mnogo prostora za odlaganje i pakovanje stvari i opreme. U velikom broju slučajeva ova vozila se koriste za izvlačenje opreme ili drugih potrepština na onim lokacijama gde je to praktično nemoguće učiniti kamionom. Mogu se koristiti u poljopriovredne svrhe, zbog raspršivanja đubriva, ali i u sportskoj industriji zbog potrebe za prevozom sportske opreme. Višestruka namena im omogućava i čišćenje snega po potrebi.

KARAKTERISTIKE UTV TERENSKIH VOZILA

Poput ATV vozila i standardnih automobila, i UTV vozila imaju četiri točka. Međutim za pojedine specijalizovane namene, moguće je da UTV terenci imaju i više točkova. Kada su u pitanju razlike između ATV i UTV vozila, jedna od glavnih se odnosi na način upravljanja. Naime, UTV vozila imaju klasičan volan, kao kod standardizovanih drumskih prevoznih sredstava.

Vozač ATV-om upravlja pomoću rukohvata (ručki ili guvernale, kao kod motocikala). Sedište je u obliku sedla i u najvećem broju slučajeva ATV vozila imaju prostora samo za jednog vozača. Ne postoji univerzalno “jedno za sve” ATV vozilo, već je veličina prilagođena uzrastu vozača. Stoga i ne čudi da postoje kvadovi za decu.

Kada po instrukcijama, ispravno, i bezbedno upravljate ATV-om, ovaj tip vozila vam nudi sigurnu i ugodnu vožnju po različitim površinama. Pritiskom palca na odgovarajuće dugme, reguliše se gas i ubrzanje kod većine ATV vozila. Kod pojedinih ATV vozila, gas se može dodavati okretanjem ručke. Međutim, zbog prirode ovog terenskog vozila i načina njegovog upravljanja, to može biti veoma opasno, jer bi u tom slučaju kontrola ATV-om bila znatno otežana.

Za kočenje se može koristiti ručna kočnica ili nožna papučica, u zavisnosti od tipa ATV-a. Takođe, ova vozila su otvorenog tipa, ne poseduju kabine ili krovove, zbog čega je nošenje zaštitne opreme obavezno. Finansijski posmatrano, ATV-ovi su povoljnija opcija od UTV vozila.

U najvećem broju slučajeva u UTV vozilo može stati 2-4 putnika koji, tokom vožnje, sede jedan do drugog. Sedišta kod UTV vozila nisu u obliku sedla, kao kod ATV-a, već baš u obliku klasičnog sedišta, kao kod automobila ili kamiona. UTV vozila jesu moćnija i brža u poređenju sa ATV-ovima, ali ne i toliko brza. Naime, UTV vozila mogu razviti brzinu od 40 do 80 kilometara na čas.

Sećate se ručnog kočenja i davanja gasa kod ATV-ova? Kod UTV vozila kočenje i ubrzanje kontroliše vozač nožnim papučicama. UTV imaju više sigurnosnih elemenata od ATV-ova, s obzirom na to da kod njih već postoje sigurnosni pojasevi. Takođe, poseduju mogućnost dodavanja vetrobranskih stakalaodbojnika i krovova. Nije neobično da UTV ima i svoju kabinu.

UTV-ovi imaju dosta prostora za skladištenje. Prilagodljivost i svestranost UTV terenaca znači i njihovu relativno višu cenu u  odnosu na ATV-ove.

Kao što možemo da vidimo, razlike između ATV i UTV vozila nisu malobrojne i važno je uzeti ih u obzir prilikom odabira adekvatnog terenca. Odredite namenu i budžet i vaša vožnja može da počne!

Izvor: cfmoto

Ostavi komentar