MK MOĆNICI – BAR

Klub je osnovan 2015. godine i broji 15 članova.

Predsednik kluba: Čarapić Jelena

Bjeliši br.45, Bar