Bosch je firma čije je ime sinonim za kvalitet, inovacije i svestranost. Sada nam iz ove kompanije predstavljaju najnovije projekte koje razvijaju specijalno za bezbednost motociklista na putu.

Bezbednost je jedan od najhitnijih izazova na tržištu motocikala. Bilo da su to pametni sistemi asistencije na putu, ili softificirani sistemi komunikacije između vozila, Bosch radi na tome, i nudi motociklistima rešenje za njihovu sigurnost na putu. Sa ovim novim projektima u razvoju koje nam Bosch predstavlja, možemo biti sigurni da nas čeka još sigurnija budućnost.

Projekat ublažavanja bočnog klizanja

Bilo to vlažno lišće, prosuto ulje ili zemlja na putu, kada naiđete na ovakvu neregularnost na putu, točkovi počinju da klizaju bočno jer gube kontakt sa podlogom i ne mogu da primene lateralnu silu u krivini. U ovakvim situacijama, motociklisti nemaju praktično nikakve šanse da isprave motocikl i izbegnu pad. Idealno rešenje bilo bi da se na točkove primeni dodatna eksterna lateralna sila, kako bi se motocikl ispravio. Ovo je iza Boschovog projekta ublažavanja bočnog klizanja. Kao magična ruka, održava motor na putanji i značajno umanjuje rizik od pada. Radi po principu senzora, koji detektuju bočno klizanje točkova i ako je određena mera prevaziđena, ispušta se određena količina gasa, istog onog koji se koristi u automobilskim vazdušnim jastucima, i stvara veštačku lateralnu silu i ispravlja motocikl. Vrlo jednostavno i elegantno rešenje koje će vas izvući iz neprijatnih situacija bez ogrebotine.

Sistemi asistencije zasnovani na radaru

Ako na motocikl zakačimo radar u formi senzorskog organa, omogućavamo novim sistemima asistencije i bezbednosti da bolje funkcionišu i pružaju vozilu bolji uvid u svoje okruženje. Kada ovi sistemi fukcionišu na najvišem nivou, ne samo da pomažu bezbednosti motociklista na putu, već i omogućavaju veće uživanje u vožnji, tako što vozačima donose određene olakšice u vožnji.

  1. ACC Adaptive Cruise Control

Kako samo ime kaže, adaptivna kontrola krstarenja, pomaže vozačima da prilikom vožnje u gustom saobraćaju održavaju distancu između sebe i vozila ispred, a da se pritom ne umaraju i ne moraju da se koncentrišu na taj zadatak koliko je to potrebno sada, kada to radite „ručno“. ACC održava brzinu motocikla i razdaljinu između vozila u odnosu na tok i brzinu saobraćaja ispred. Ovo može da pomogne u izbegavanju sudara od nazad izazvanih premalom distancom u odnosu na vozilo ispred. Ovaj sistem, ne samo da vam olakšava vožnju, već vam i dozvoljava više koncentracije usmerite na druge segmente vožnje, naročito u gustom saobraćaju.

  1. Sistem upozorenja na mogući udar

U svakodnevnom saobraćaju, i najmanji gubitak koncentracije može da ima ozbilje posledice. Iz tog razloga, Bosch je razvio sistem za motocikle, koji upozorava vozača na mogući udes. Kako bi se smanjio rizik od sudara sa vozilom ispred, Boschov sistem upozorenja se uključuje čim upalite motocikl i pruža vozaču podrušku pri svim brzinama. Sistem prati brzinu i razdaljinu od odnosu na vozilo ispred i kada proceni da je vozilo previše blizu, a vozač ništa ne čini povodom toga, zvučni i vizuelni signal se aktivira i upozorava vozača na ovu činjenicu.

  1. Sistem detekcije mrtvog ugla

Ovaj sistem nadgleda sve pravce kako bi pomogao motociklisti da bezbedno promeni traku ili obiđe sporije vozilo. Radar ovom sistemu prepoznavanja mrtvog ugla predstavlja elektronsko oko tako što registruje predmete i vozila u vozaču teško vidljivim oblastima. Kada god se vozaču u mrtvom uglu nađe voizilo, sistem će ga upozoriti optičkim signalom – na primer u retrovizoru.

ABS sistem

Bosch konstantno razvija i unapređuje ABS tehnologiju za motocikle još od 1984. godine kako bi ovu tehnologiju učinio dostupnom za sve klase vozila na svim tržištima. Prema Boschovom istraživanju saobraćajnih nezgoda, svaka četvrta nezgoda bi se mogla izbeći kada bi svi motocikli bili opremljeni ABS sistemom. Širom sveta, sve više i više zemalja i regiona, kao što su EU, Japan, Brazil, u svoje zakone uvodi obavezan ABS sistem za sve nove motocikle veće od 125ccm. Boschov ABS 10 sistem dizajniran je tako da poštuje sve zahteve ovih novih zakona i da bude pristupačan i vozačima manjih motocikala.

MSC – Sistem kontrole stabilnosti

Motorcycle Stability Control je sitem koji nadgleda i kontroliše stabilnost motocikal u situacijama kada se nezgode najčešće dešavaju. Ovaj mali 6D senzor nadgleda mnoge parametre, kao što je ugao nagiba i brzina i po tome kontroliše elektronsko ubrzavanje i kočenje kako bi odgovarali trenutno statusu vožnje. Ovaj sistem pomaže u sprečavanju pada prilikom blokiranja kočnice u krivini ili prilikom naglog ubrzavanja.

Komunikacija motocikl-automobil

Omogućivši da motocikli i automobili međusobno komuniciraju, Bosch je storio digitalni štit oko moticiklista. Do 10 puta u samo jednoj sekundi, vozila u radijusu od nekoliko stotina metara, međusobno razmenjuju informacije o tipu vozila, brzini, smeru kretanja i poziciji na putu. Mnogo pre nego što se motocikl i pojavi u vidnom polju vozača, ovaj sistem upozorava vozilo i njegovog vozača da se motocikl približava, i to kojom brzinom i kojom trakom. Ovo omugućava svim učesnicima u saobraćaju da voze opreznije u situacijama koje to zahtevaju i dozvoljava im da se bolje pripreme za dolazak motocikla u njihovu zonu kretanja. Sa brzinom razmene inforamcija od samo nekoliko milisekundi između transmitera na vozilima, ovaj sistem pruža brzu i sigurnu razmenu inforamcija između svih učesnika putnog saobraćaja.

Sistem automatskih hitnih poziva

Razvijen na bazi inteligentnih algoritama udesa, eCall sistem detektuje kada je motociklista učestvovao u nezgodi i automatski šalje poziv hitnim službama, obaveštavajući ih o kojem je vozilu reč i koja je lokacija. U slučaju da se vaš dvotočkaš pokvari, bCall nezavisno od motocikla kontaktira najbliži servis i šalje im sve neophodne podatke. Poslednji sistem iz ponude je iCall, koji vozaču lako i efektivno obezbeđuje bitne inforamcije, kao što je na primer lokacija najbliže benzinske stanice ili najbližeg smeštaja.

Ostavi komentar

Ostavi komentar